• Anonyme

  __ZZZ
  _ZZ_ZZ
  _ZZ__ZZ
  __ZZ__ZZ
  _ZZZ____ZZZ
  ZZ________ZZZZZZZZ
  _ZZZ___ZZ_________ZZ
  ZZ______ZZZZ________ZZ
  _ZZ_________ZZZZZ____ZZZZZZZZZZ
  _ZZZ_____________ZZ_ZZZ*******ZZZ
  __ZZ______________ZZZ***********ZZ_ZZZZZZZZ________________________ZZZ
  __ZZ_______________ZZ************%%********ZZZ__ZZZZZZ__________ZZZ__Z
  __ZZ______________ZZ*************************ZZZZ_____ZZZZZZZZZZ____ZZ
  ____ZZZ___________ZZ**************************ZZ__________________ZZZ
  _____ZZ___________ZZ**************************ZZZZZZZZ___________ZZZ
  ______ZZZZZ_______ZZ**************************ZZ______ZZZZZZZZ_____Z
  __________ZZ__ZZ__ZZZ************************ZZ_______________ZZZZZ
  ____________ZZ__ZZ__ZZ***********************ZZ__________________Z
  _____________________ZZ*********************ZZ___________________Z
  ______________________ZZ*******************ZZ________________ZZZZ
  _______________________ZZ****************ZZZZ________________Z
  ________________________ZZ************ZZZZ_ZZ__ZZ_______ZZZZZ
  __________________________ZZ*******ZZZZ______ZZZZ__ZZ__ZZ
  ___________________________ZZZ**ZZZZ____________ZZZZZZZ
  _____________________________ZZZ
  +4 pr twa pcq ton blog est pa parfai mais pa mal